<....>
Webmaster

3F - Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1790 København V.
Tlf: 70 30 03 00
Fax: 70 30 03 01
E-mail: 3f@3f.dk  

Fagligt Fælles Forbund, i daglig tale kaldet 3F, har godt 350.000 medlemmer. 3F blev dannet 1. januar 2005 ved en fusion af Kvindeligt Arbejderforbund og Specialarbejderforbundet i Danmark. Siden er 3F fusioneret med Restaurations Branchens Forbund og med Træ-Industri-Byg.
3F's medlemmer er både faglærte og ufaglærte. Medlemmerne arbejder inden for seks hovedområder: Industri, Transport, Den offentlige, Byggebranchen, Det Grønne Område, Privat service/Hotel & Restauration. Forbundet har 73 lokalafdelinger.

Artist Forbund, Dansk 
Skt. Annæ Gården,
Dronningensgade 68, 4.
1420 København K.
Tlf: 33 32 66 77
Fax: 33 33 73 30
E-mail: artisten@artisten.dk

Dansk Artist Forbund har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer artister, sangere, solister - vokale såvel som instrumentale - entertainere, bands, grupper osv. indenfor bl.a. pop, rock, jazz, vise, rap, show, varieté og cirkus.

Blik og Rørarbejderforbundet 
Immerkær 42
2650 Hvidovre
Tlf: 36 38 36 38
Fax: 36 38 36 39
E-mail: forbundet@blikroer.dk

Blik og Rørarbejderforbundet har ca. 9.000 medlemmer. Forbundets medlemmer udgør langt den største faglærte gruppe i VVS-branchen, som er en del af den danske byggebranche. Forbundet organiserer blikkenslagere, rørlæggere, VVS-montører, VVS- og energimontører, VVS- og industrimontører, VVS-, tag- og facademontører, VVS- og ventilationsmontører, rustfast industriblikkenslagere og skorstensfejere.

El-Forbund, Dansk 
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg
Tlf: 33 29 70 00
Fax: 33 29 70 70
E-mail: def@def.dk

Med ca. 30.000 medlemmer, er Dansk El-Forbund "lyslederforbindelse" bl. a. til de elektrikere der ikke alene etablerer og reparerer hele det danske el-net, men også bærer en del af ansvaret for vort højteknologiske samfund. Informationsteknologi og kommunikation er tidens nøgleord, og her er medlemmerne et centralt led i fornyelse og udvikling, ligesom deres opgave samtidig er en sikring af samfundets værdier.

FOA - Fag og Arbejde 
Staunings Plads 1-3
Postboks 11
1790 København V
Tlf: 46 97 26 26
Fax: 46 97 23 00
E-mail: foa@foa.dk

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund - med ca. 206.000 medlemmer fordelt på 47 afdelinger.  Forbundet er på landsplan fordelt i fire sektorer: Social-Sundhed, Pædagogisk, Kost-Service samt Teknik-Service. Størstedelen er kommunalt/amtskommunalt ansatte og en mindre del er privat ansatte. Fælles for alle FOA's medlemmer er, at de leverer offentlig service, bl.a.: De passer børn, plejer patienter på hospitaler og plejehjem, slukker brande, yder hjælp og service til ældre og handicappede, kører busser, gør rent og laver mad på sygehuse, skoler, kaserner og vedligeholder bygninger

Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28 A, st. th.        
2500 Valby
Tlf.:  72 55 99 76
Fax: 72 55 99 60
E-mail: ff@faengselsforbundet.dk

Dansk Fængselsforbund organiserer det uniformerede personale i Kriminalforsorgen, bl.a. fængselsfunktionærer, værkmestre, afdelingsledere, overvagtmestre og arrestforvarere samt personalet på anstalterne i Grønland og i arresten på Færøerne.
Dansk Fængselsforbund har 22 lokalafdelinger, med ca. 3.600 medlemmer.

Fødevareforbundet NNF 
C. F. Richsvej 103
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 18 72 72
Fax: 38 18 72 00
E-mail: nnf@nnf.dk

Fødevareforbundet NNF har ca. 30.000 medlemmer og organiserer ansatte inden for følgende brancher: Bager, slagter, mejeri-, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. Fødevareforbundet NNF er stiftet 12. marts 1980 ved en sammenslutning af Dansk Slagteriforbund, Bageri-, Konditori- og Mølleriarbejdernes Forbund, Tobaksarbejderforbundet i Danmark, Sukkervare- og Chokoladearbejdernes Forbund. Den 1. januar 1983 blev Mælkeriindustriarbejdernes Forbund tilsluttet Fødevareforbundet NNF. Den 1. januar 2009 ændrede Fødevareforbundet NNF navn fra Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet til Fødevareforbundet NNF.

HK/Danmark 
Weidekampsgade 8
0900 København C
Tlf: 7011 4545
Fax: 33 30 40 99
E-mail:hk@hk.dk

HK har ca. 363.000 medlemmer, hvoraf 75 pct. er kvinder. HK organiserer funktionærer i butikker og på kontorer i private virksomheder og kontorfunktionærer i stat, amter og kommuner. Andre medlemsgrupper er blandt andre laboranter, lægesekretærer, klinikassistenter, handelsrejsende, it-ansatte, advokatsekretærer, merkonomer, BA i erhvervssprog samt hg- og hhx-elever. HK har 25 afdelinger over hele landet og 2 brancheafdelinger.

 

Hærens Konstabel- og Korporalforening
Kronprinsensgade 8
1114 København K.
Tlf: 33 93 65 22
Fax: 33 93 65 23  
E-mail: hkkf@hkkf.dk 

Hærens Konstabel- og Korporalforening har ca. 4.000 medlemmer, der alle arbejder som professionelle i hæren.

Håndbold Spiller Foreningen
c/o Spillerforeningen
Frederiksholms Kanal 4, 2.
1220 København K
Tlf: 33 12 11 28
Fax: 33 12 56 21
E-mail: kontakt@haandboldspiller.dk

Håndbold Spiller Foreningen har knap 500 medlemmer og organiserer en række professionelle og amatør-håndboldspillere, og har ca. 500 medlemmer.

Jernbaneforbund, Dansk
Søndermarksvej 16
2500 Valby
Tlf: 36 13 25 00
Fax: 36 13 25 01
E-mail: dj@djf.dk

Dansk Jernbaneforbund har ca. 5.600 medlemmer inden for bane- og togpersonale.

Malerforbundet i Danmark
Lersø Park Allé 109 st.
2100 København Ø.
Tlf: 39 16 79 00
Fax: 39 16 79 10
E-mail: maler@maler.dk

Metal, Dansk
Nyropsgade 38
Postboks 308
1780 København V.
Tlf: 33 63 20 00
Fax: 33 63 21 00
E-mail: metal@danskmetal.dk

Dansk Metal er et fagligt fællesskab for mennesker med mekanisk, teknisk, elektronisk og informationsteknologisk forståelse. Dansk Metal har i dag ca. 139.000 medlemmer. Ca. 10.000 af medlemmerne er ansat i den offentlige sektor. Resten er beskæftiget på det private arbejdsmarked.

Serviceforbundet      
Upsalagade 20
2100 København Ø
Tlf: 70 15 04 00
Fax: 70 15 04 05
E-mail: service@forbundet.dk


Serviceforbundet  har ca. 24.000 medlemmer. Serviceforbundet består blandt andet af  følgende brancher:

Faglig Puls, Bankbetjente, Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, Flyvebranchens Personale Union. Landssammenslutningen for Rengøring og Service  Landbrug og Tilsynsfunktionærer, Danske Mejeristers Fagforening, Raffinaderiteknikere,  Tandteknikere, Urmagere og Optikere, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærer. Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Udover hovedkontoret i København er der regionskontorer i Odense, Esbjerg, Århus, Aalborg og Holstebro.

 

Socialpædagogerne
Brolæggerstræde 9
1211 København K.
Tlf.: 7248 6000
Fax.: 7248 6001
E-mail: sl@sl.dk

Socialpædagogerne er faglig organisation for ca. 34.000 socialpædagoger, familieplejere, ledere, forstandere, medhjælpere, håndværkere og andre, der hovedsageligt arbejder med børn, unge og voksne med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser.

Spillerforeningen
Frederiksholms Kanal 4, 2.
1220 København K
Tlf: 33 12 11 28
Fax: 33 12 56 21
E-mail: mail@spillerforeningen.dk

Spillerforeningen organiserer divisionsspillerne i fodbold og har ca. 650 medlemmer, heraf er ca. 250 fuldtidsspillere. Modparten er Divisionsforeningen og DBU (Dansk Boldspil Union).

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K.
Tlf: 33 43 65 00
Fax: 33 43 66 77
E-mail: tl@tl.dk

Teknisk Landsforbund er faglig organisation for ca. 30.000 teknikere, designere og konstruktører. De fleste er ansat som funktionærer, nogle har lederfunktioner og andre er freelancere.